Vogeltelweekend

Tel jij mee in het weekend van 25 en 26 januari?

Welke vogel zien we het meest? Staat de vink weer op nummer 1 of werkt de huismus aan een comeback? En welk effect heeft de zachte winter op het aantal tuinvogels? Dankzij jouw telresultaten weten we maandag het antwoord. Tel een kwartier en geef het dit weekend door voor zondagavond.: www.natuurpunt.be/het-grote-vogelweekend

Goed nieuws

Nee, sorry, HEEL GOED nieuws! Er werd een aanvraag voor erkenning van Heulebeek-Warande als natuurreservaat ingediend bij het ANB. De vlaamse minister van omgeving keurde die aanvraag nu goed. Vanaf nu is Kortrijk dus een erkend natuurgebied rijker.

Dit betekent dat de Heulebeek-Warande voldoet aan het toetsingskader voor de Vlaamse natuurreservaten. Het terrein zich zal kunnen ontwikkelen om een belangrijke bijdrage te leveren op een van de volgende vlakken:

    • op het vlak van de habitats, populaties van inheemse dier- en plantensoorten en ecosystemen,
    • op het vlak van mozaïeklandschappen en onbeheerde climaxvegetaties, waarbij natuurlijke processen een sturende rol spelen,
    • op het vlak van het natuurlijk milieu met hoge natuurkwaliteit en hoge biodiversiteit.

Er zal een gepast natuurbeheer gevoerd worden voor de realisatie van de beoogde natuurstreefbeelden en voor de instandhouding van populaties of deelpopulaties van de soorten die kenmerkend zijn voor de beoogde natuurstreefbeelden.

fotos heulebeekdomein 20 kopie

Kom kennis maken met de vrijwiligers

Zaterdagvoormiddag 18 januari 2019 vanaf 10 uur is er een Natuurpunt-vrijwilligerssamenkomst voor actieve en voor geïnteresseerde vrijwilligers. We verwelkomen iedereen in het Natuur-educatief centrum (NEC) in de Schaapsdreef (aan het Natuurgebied de Kleiputten) dat ligt op de hoek van de Schaapsdreef en Sint-Denijseweg in Kortrijk. Een aangename ontmoeting met uitwisseling van ervaringen, een overzicht van het vrijwilligersaanbod, o.a.: beheer van natuurgebieden, beleid, educatie, promotie, ledenwerving enz.. Je bent er van harte welkom en hopen je te mogen ontmoeten.

Nieuwe beheerploeg voor Leiekant

Op 21 december 2019 organiseerden de nieuwe terreinverantwoordelijken van Leiekant- ’t Schrijverke hun eerste werkdag voor de leden van de  beheerwerkploeg  en geïnteresseerde vrijwilligers. De  overgang dag van herfst naar winter was bij wijze van spreken ook het naar buiten treden van de nieuwe ploeg.  Alles was piekfijn georganiseerd, het weer zat mee en 18 vrijwilligers gingen rond 9 uur aan de slag. Tegen de middag waren tal van werkjes uitgevoerd.  Een schitterende start van de nieuwe ploeg. De natuur in Marke, de Markenaren en de vele bezoekers en wandelaars  aan het gebied kunnen er alleen maar wel bij varen. Wij wensen Robin, Tom en David succes met de verdere uitbouw van het natuurgebied Leiekant-’t Schrijverke. 

over ons

Natuurpunt Kortrijk is een lokale afdeling van Natuurpunt vzw die werkzaam is in Kortrijk, natuurlijk inclusief alle deelgemeenten. Natuurpunt vzw is de vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen. Natuurpunt Kortrijk streeft naar een duurzamer Kortrijk in het algemeen en naar betere en meer natuur in het bijzonder. Natuurpunt Kortrijk maakt deel uit van de regionale vereniging Natuur.koepel.