Marionetten

Stadsgroen Marionetten is een ecologisch en recreatief natuurgebied in Kortrijk. Je wandelt er door verschillende landschappen: boskanten, waterpartijen, open plekken, speelplekken, weilanden en bos. Het geheel is eigendom van de stad Kortrijk en wordt ook door de stad beheerd.

 

Geschiedenis en ontwikkeling

Het gehele gebied is 86 ha groot, het ligt op het hoogste punt van Kortrijk. Stadsgroen Marionetten zelf is 57 ha.

In de jaren 1950 kreeg de nv Dakpannenfabriek Pottelberg een vergunning voor het ontginnen van bruine en blauwe klei. Na het stopzetten van de klei-ontginning dempte men de put met afval. In 1996 werd de put afgedekt, waarna deze werd ingericht als natuurgebied. De niet opgevulde kleiput vormt de vijver.

Vanaf 2008 vormt dit deel het centrale deel van het stadsgroen Marionetten: tussen de Canaertstraat en Bosstraat. Voor de gehele zone (86 ha) werd een RUP opgemaakt en een inrichtingsplan opgesteld dat stap per stap uitgevoerd in 2 fases (fase 1 is reeds uitgevoerd, fase 2 zal eind 2023/2024 gerealiseerd worden).

Op vandaag is het stadsgroen Marionetten nog niet helemaal verworven, delen moeten nog aangekocht worden of er rust nog een landbouwpacht op.

 

Wat vinden we er?

Hof te Coucx: gelegen tussen Marionetten en Canaertstraat, de schuur van de hoeve is in 2008 gerestaureerd en opende in 2010. Vandaag wordt de schuur gebruikt als natuur-educatief centrum. Het gebouw is ter beschikking gesteld aan de vzw Doerak. Vanuit de hoeve is er een verbinding met het 14 ha grote Kennedybos (eigendom van de Vlaamse gemeenschap) via een ecoduct.

Tussen de Canaertstraat en Bosstraat op het hoogste deel van het gebied zien we de Libel en een vijver en een open weidegebied waar koeien zullen zorgen voor het beheer.

Tussen de Bosstraat en St. Anna vinden we een wateropslagplaats, je kan er via een brug over het water wandelen.

Tussen St. Anna en de Don Boscolaan is de Pontforthoeve, op vandaag atelier voor jongeren die deeltijds onderwijs volgen, zijn er speelterreinen en 3 hoogstamboomgaarden, de kant van het Don Bosco College zijn er geboortebossen.

Het geheel is verbonden via een pad in rood grind, dit pad vormt de ruggengraad van het gebied.

 

Fauna en flora

Putter, rietgors, grote gele kwikstaart, egel, haas, paardenbijter, bessenwants, vliegenzwam, wolfspoot, wilde marjolein, dagpauwoog en eikelmuis,...

 

Toegang

Elke dag van zonsopgang tot zonsondergang, er zijn verschillende toegangspoorten: Don Boscolaan, Cannaetstraat, Bosstraat en Hoeve Te Coucx. 

Related Articles

over ons

Natuurpunt Kortrijk is een lokale afdeling van Natuurpunt vzw die werkzaam is in Kortrijk, natuurlijk inclusief alle deelgemeenten. Natuurpunt vzw is de vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen. Natuurpunt Kortrijk streeft naar een duurzamer Kortrijk in het algemeen en naar betere en meer natuur in het bijzonder. Natuurpunt Kortrijk maakt deel uit van de regionale vereniging Natuur.koepel.