Zeldzaam gras of zeldzame rus?

juli 2021

De graslatyrus is een klimplant die behoort tot de vlinderbloemenfamilie. Het is een zeldzame soort. De graslatyrus (Lathyrus nissolia) gedraagt zich als een wat laattijdig manifesterende pionier. Je kan hem bewonderen in de Kleiputten op het 't Hoge. Zonder het fraai maar bescheiden bloempje is de plant niet meer te herkennen tussen het gras. De bloemen staan alleen of met twee bijeen aan lange stelen in bladoksels. Graslatyrus mijdt plaatsen met intensief maai- of graasbeheer.

graslatyrus Kleiputten 2021 foto van Siegfried kopie

gevlekte orchis

juni 2021

In het geboortebos Ghellinck in Bissegem groeit de gevlekte orchis. Deze orchidee groeit tussen de jonge bomen en dat enkele jaren nadat het op de Ghellinck nog vol stond met mais tijdens de zomer. De gevlekte orchis verspreidt zich via stoffijn zaad. Het zaad bevat geen reservevoedsel en kiemt alleen als een wortelschimmel het zaad binnendringt. Voor het overleven als plant is deze orchidee aangewezen op een symbiose met een bodemschimmel.

Met dank aan Jan voor deze mooie waarneming. Een mooi bewijs dat de natuur terug haar weg vindt als we haar de plaats geven.

Gevlekte orchis geboortebos Ghellinck 2021 kopie

Wandel je terug mee? We gaan planten ontdekken.

We mogen terug wandelingen gidsen. Maximum aantal deelnemers is 25, dus inschrijven is verplicht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., graag inschrijven voor 18 juni. De wandeling gaat door om 09u30 op zondag 20 juni in Stadsgroen Marionetten. We spreken af aan de ingang via parkeerterrein in Don Boscolaan, rechtover college. In dit prachtige groengebied met bos en bloeiende graslanden gaan we op zoek naar bijzondere planten of planten met een verhaal. Waarom groeien ze hier? Voor wie of wat zijn ze interessant?

Maak onze natuur niet monddood

mei 2021

De Vlaamse regering is van plan om het burgers die de natuur willen beschermen knap lastig te maken. Onder het mom van procedure-optimalisatie, wordt het voor bezorgde burgers bijna onmogelijk om nog verzet aan te tekenen als ze niet rechtstreeks benadeeld worden. Een bezorgdheid om het algemeen belang volstaat dus niet meer om naar de rechtbank te kunnen stappen.

Bovendien wordt de toegang tot de rechtbank ingeperkt. Concreet: heb je een geel aanplakbiljet gemist? Jammer. Want als een burger verzuimd heeft om van bij het begin bezwaar aan te tekenen, dan heeft ie z’n kans verkeken om dat in een latere fase nog te doen. In de praktijk zou het dus voor de modale burger een stuk lastiger worden om nog actie te ondernemen en zullen meer vergunningsaanvragen door de mazen van het net glippen. Bovendien moet je van bij het begin alle argumenten opnemen in je bezwaar en mag je in een latere fase geen bijkomende argumenten meer toevoegen. Dit bemoeilijkt het indienen van een bezwaar en verplicht burgers om vanaf het begin de hulp in te roepen van een advocaat.

Veel van de mooie natuur in Vlaanderen hebben we te danken aan natuurbeschermers: betrokken burgers die zich, desnoods via de rechtbank, verzetten tegen vernietiging van de natuur.

Binnenkort wordt het voorstel van de Vlaamse regering ter stemming voorgelegd in het Vlaams Parlement. Met deze petitie roepen de ondertekenaars de parlementsleden op om de natuur en betrokken burgers niét monddood te maken - en dit decreet niét door te voeren.

Onderteken de petitie op: https://www.11m.be/petitions/maak-onze-natuur-niet-monddood

over ons

Natuurpunt Kortrijk is een lokale afdeling van Natuurpunt vzw die werkzaam is in Kortrijk, natuurlijk inclusief alle deelgemeenten. Natuurpunt vzw is de vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen. Natuurpunt Kortrijk streeft naar een duurzamer Kortrijk in het algemeen en naar betere en meer natuur in het bijzonder. Natuurpunt Kortrijk maakt deel uit van de regionale vereniging Natuur.koepel.