Contact

Het Natuurpunt Kortrijk secretariaat kan je contacteren op:
Maandagveld 5
8500 Kortrijk
056 / 200 510 (dit is een privé nummer en adres, gelieve hier mee rekening te houden)
natuurpuntkortrijk @ telenet.be of info @ natuurpuntkortrijk.be


Scholen, verenigingen en groepen kunnen altijd een natuurwandeling op maat aanvragen, prijs: 35 euro (maximum 25 deelnemers -  wandeling 2u).

 

Natuurpunt Kortrijk een van de grootste Kortrijkse ledenorganisaties is en actief op heel wat terreinen:

  • Natuureducatie: er is een werkgroep actief die heel wat initiatieven neemt zoals elke maand een geleide wandelingen/ activiteit organiseren waar iedereen kan aan deelnemen. Ook scholen, verenigingen, families, enz. kunnen een geleide wandeling/activiteit aanvragen. Elk jaar begeleiden onze gidsen een paar duizend kinderen, jongeren en volwassenen.
  • Natuurbeheer: een poule van heel wat vrijwilligers helpen mee in het beheer van de natuurgebieden, elke derde zaterdagvoormiddag van de maand is er een beheer-werkdag. Een werkgroep stelt voor elk natuurgebied een beheerplan op en volgt dit op. In 2018 werden meer dan 1500 uren vrijwilligerswerk gepresteerd.
  • Beleid: een beleidswerkgroep legt vast wat Natuurpunt in Kortrijk wenst te realiseren of doet voorstellen aan de stadscoalitie om natuur-initiatieven te ontwikkelen. Via een driemaandelijks overleg met de stad volgen we de evoluties op.
  • Promo- en ledenwerving: enkele vrijwilligers doen grote inspanningen om de werking van de vereniging naar buiten toe te promoten en werven nieuwe leden. Natuurpunt is een van de grootste ledenorganisaties in Kortrijk: 1400 mensen/gezinnen in Kortrijk zijn lid van Natuurpunt. Je kan ons volgen via de website, de facebookpagina, de nieuwsbrief...
  • Trekkersgroep: een groep mensen komt maandelijks samen om de diverse werkingen van Natuurpunt Kortrijk op te volgen en de werking in goede banen te leiden.

Misschien heb je ook wel zin om mee te werken aan een of ander deelproject, je bent van harte welkom. Een seintje naar: info @ natuurpuntkortrijk.be en we zorgen dat je een van de vele vrijwillige medewerkers wordt.

Related Articles

over ons

Natuurpunt Kortrijk is een lokale afdeling van Natuurpunt vzw die werkzaam is in Kortrijk, natuurlijk inclusief alle deelgemeenten. Natuurpunt vzw is de vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen. Natuurpunt Kortrijk streeft naar een duurzamer Kortrijk in het algemeen en naar betere en meer natuur in het bijzonder. Natuurpunt Kortrijk maakt deel uit van de regionale vereniging Natuur.koepel.