Red onze Leienatuur - teken de petitie

augustus 2021

Er komen moeilijke tijden aan voor de Kortrijkse Leienatuur. Vanwege de geplande kanalisatiewerken van de Leie zal het verlies aan biodiversiteit heel drastisch zijn. Dit zowel voor het reservaat 't Schrijverke in Marke, maar ook voor de oude Leie-arm van onze buren in Kuurne.

Volgens de huidige plannen van de Vlaamse Waterweg, zou een groot deel van het 't Schrijverke op de schop gaan voor een geplande plaatselijke verbreding. Daarbij zou de ganse wandelweg langs de Leie in Marke met bomen, de weide met bijhorende struwelen en ook de oude meander van de Leie in het natuurgebied grotendeels verdwijnen in het water.

Is dit verlies onvermijdelijk?
Nee, er is wel degelijk een alternatief!

De grootste boten op de Leie zullen sowieso bij de doortocht door Kortrijk met beperkingen moeten varen omdat de Leie er te smal is en men de grote tuinen langs de oever naar Kuurne toe wil ontzien. De overheid aanvaardt deze bestaande situatie als “een nautisch knelpunt”. Door dit concept uit te breiden tot voorbij 't Schrijverke kan ook de natuur in Marke grotendeels gespaard worden.

Teken de petitie en vraag de overheid om het nautisch knelpunt te verlengen tot voorbij 't Schrijverke in Marke.

red onze natuur banner

Kabaal aan het kanaal op 4 september

Maak mee Kabaal aan het Kanaal: sluit aan bij onze mensenketting!

De Vlaamse Regering wil het Kanaal Bossuit-Kortrijk opwaarderen voor grote schepen om de Leie met de Schelde te verbinden. Een megalomaan project met onduidelijke economische meerwaarde en grote schade aan de reeds schaarse natuur in onze regio. Een deel van de Venning in Kortrijk en de Oude Leie in Kuurne zouden verdwijnen voor een bypass van het kanaal Bossuit-Kortrijk. Verschillende organisaties slaan de handen in elkaar en maken Kabaal aan het Kanaal op zaterdag 4 september. We sturen een duidelijk signaal naar de Vlaamse Regering: laat het Kanaal voor wat het is, zorg voor een veilige R8 en investeer in onze lokale natuur.

Op zaterdag 4 september om 14 uur verzamelen we op het jaagpad langs de Leie onder de R8-brug (neem het pad naast het Newfoundlandmonument in de Gentsesteenweg te Kortrijk, stap dit pad naar beneden richting Leie, ofwel rij met de fiets of ga te voet langs het jaagpad van de Leie vanuit Harelbeke of vanuit Kortrijk). Vanaf de Leie maken we een mensenketting over het voorgestelde traject voor het nieuwe kanaal. Langs de parking van de Aveve naar het Stadsgroen de Venning. Voor de start is er een woordje uitleg vanuit het Actiecomité.

Geniet met dit filmpje gedurende 1 min en 45 seconden van de schoonheid van de Natuur van Bie Oens aan de Oude Leie in Kuurne. Deze kleuren gaan we toch niet laten vervangen door het betongrijs van een bypass voor een kanaal waarvan het nut voor onze regio nog moet worden bewezen?

kabaal aan het kanaal

22.303 soorten wilde dieren en planten

augustus 2021

Wil jij graag weten hoe die hommel in jouw tuin precies noemt? Of welke paddestoel er groeit in het parkje bij jouw om de hoek? Installeer dan de app: ObsIdentify 2.0. De app werd recent volledig vernieuwd. Hij is nu gebruiksvriendelijker dan ooit en zet in op het ontdekken van soorten en daagt waarnemers uit om meer uit hun waarnemingen te halen. De app herkent 22.303 soorten wilde dieren en planten. Je kan deelnemen aan challenges en tot 5 sterren verdienen met badges. We krijgen wel eens de vraag welke waarnemingen nuttig zijn om te melden? Elke waarneming telt uiteraard! Ook de waarnemingen van algemene soorten. Een soort die vandaag algemeen is, kan dat volgend jaar niet meer zijn. De meeste informatie zit in tellingen waarbij je alle exemplaren van alle soorten noteert die je tijdens een bepaalde tijd waarnam. Uit deze lijstjes kan worden afgeleid welke soorten niet gezien werden, hoe de aantallen evolueren, en welke verschillen er zijn in soortenrijkdom in plaats en tijd. Dus elke soort die je invoert in de app, ook die ene hommel in jouw tuin of die paddenstoel in het park, is interessante informatie voor jezelf en voor de wetenschap!

over ons

Natuurpunt Kortrijk is een lokale afdeling van Natuurpunt vzw die werkzaam is in Kortrijk, natuurlijk inclusief alle deelgemeenten. Natuurpunt vzw is de vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen. Natuurpunt Kortrijk streeft naar een duurzamer Kortrijk in het algemeen en naar betere en meer natuur in het bijzonder. Natuurpunt Kortrijk maakt deel uit van de regionale vereniging Natuur.koepel.