De Leerse

Beschrijving: De Leerse was een overjaars populierenbosje dat mag groeien tot een waardevol natuurgebiedje. Het is gelegen in de straat Brun Cornet in Rekkem (deelgemeente van Menen). Het domein is omwille van z'n vrij geringe omvang niet vrij toegankelijk voor het publiek.
Grootte: 39a 80ca (3980 m2)
Ligging: naast het huisnummer 31 in Brun Cornet te Rekkem. Het is een hoekperceel.
Toegang: voorlopig niet toegankelijk voor bezoekers, er zijn (nog) geen wandelpaden
Eigendom: het ganse bosje is eigendom van vzw Natuurpunt
Historiek: wat was er voor 2019
Fauna en flora: egels, muizen, vlinders en voorlopig heel veel Italiaanse populier
 
Inrichting en beheer Brun Cornet 3
Eind 2021 werden de bejaarde Italiaanse populieren gerooid. We lieten enkele dode verticale bomen staan en ook een paar bomen met afgeknotte top bleven staan. Want dood hout brengt leven in het bos. Midden januari 2022 werden verschillende nieuwe soorten aangeplant in het gebied.
 
Er werd een inrichtingsplan opgemaakt. Na het inrichtingsplan volgt een beheerplan dat systematisch opgevolgd en uitgevoerd zal worden.
 
Het inrichten bestond in 2021 uit ondermeer:
  • opruimen van het aanwezige zwerfvuil,
  • het verwijderen van allerlei omheiningen in en rond het domeintje,
  • het dempen van een mestvaalt.

239404304 10160019636454298 1772560701031192231 n

 

Opruiming van het terrein aug 2021

 

 

 

 

 

 

Er werden twee zones ingericht:

1) de zone met toekomstbomen zomereik

Centraal werden in december '21 twee klompen aangeplant met zomereiken met de bedoeling om hiervan twee toekomstbomen uit te ontwikkelen.

Het beheer bestaat uit het vrijhouden van ondergroei de eerste jaren zodat deze toekomstbomen veel plaats en licht krijgen. In de latere jaren is niet-concurrerende ondergroei mogelijk. De overige eiken kunnen geruimd worden. Opschot van populieren moet jaarlijks verwijderd worden.

2) rest van het domein

De rest van het domein wordt ingericht als een bosje met diverse inheemse beplanting en is voorzien van bosrandvegetatie. De aangeplante soorten (zowel binnenin als aan de buitenrand) zijn: zwarte els, eensteilige meidoorn, sporkehout, hazelaar, gelderse roos, spaanse aak, haagbeuk, boskers, gewone esdoorn, sleedoorn, rode kornoelje, zomereik, wilde appel en schietwilg.

Het beheer bestaat uit het vrijhouden van ondergroei de eerste jaren. In de latere jaren is natuurlijke ondergroei mogelijk. Opschot van populieren moet jaarlijks verwijderd worden. Verwildering van vlier moet beperkt worden.

De Leerse luchtfoto met doelplan 2023

De verdere ontwikkeling van domeintje wordt in grote mate mee bepaald door wat er met de omliggende percelen kan gebeuren. In een ideaal scenario kan er nog wat grond aangekocht worden in de nabije omgeving om zo een grotere stapsteen te vormen tussen de verschillende natuurgebieden in Menen en het spaarbekken van de LAR in Rekkem.

    Luchtfoto Brun Cornet 2020

Luchtfoto anno 2018

 

 

Brun Cornet 1 Toestand augustus 2021

 

   Toestand dec 2021 3 
  Toestand december 2021

Aanplant januari 2022 1

Aanplant bomen en struiken - januari 2022

 


 

 

Historiek

Samen met de heemkundige kring van Menen wordt onderzocht hoe het terrein er bij lag in het verre verleden. Op de Ferrariskaart wordt een vierkantshoeve waargenomen in de nabijheid van waar het bosje nu ligt. De hoeve/herberg van eind 17de eeuw droeg de naam "De Leerse". Op het einde van de 19de eeuw werd de hoeve door een brand volledig verwoest. De hoeve lag deels op wat nu de E17 is en deels op wat nu het natuurgebied is. In het meer nabije verleden werd – tezamen met de aanleg van de autosnelweg E17 in 1966 – door de toenmalige eigenaars besloten om een populierenbosje aan te planten met Italiaanse populier. Door de onteigeningen bij de aanleg van de E17 werden omliggende gronden soms gereduceerd tot economisch niet rendabele landbouwpercelenn. Luciferfabriek Union Match uit Geraardsbergen bood eigenaars van zulke percelen de mogelijkheid om in te stappen in een soort contract waarbij populierenbomen werden aangeplant ten behoeve van de luciferindustrie. Dit populierenbos werd nooit gerooid als gebruikshout en liep het voorbije decenium op het einde van zijn leven. Heel wat populieren vielen ondertussen om en het terrein raakte ook begroeid met een quasi ondoordringbare ondergroei van braam en vlier. In 2019 kreeg Natuurpunt Kortrijk de kans om dit domeintje aan te kopen ondanks het feit dat dit buiten de perimeter van Kortrijk ligt. Natuurpunt Menen zag af van de aankoop dus sprong Natuurpunt Kortrijk op de kar.


Omgeving Brun Cornet op de Ferrariskaart

 

Ferrariskaart anno 1777

 

 

 

 

Fauna en Flora

  1. Flora: Het domein werd in 2021 overheerst door Italiaanse populier en vlier. In de struiklaag vonden we ook overwegend brandnetel en braam. Na de kap van de Italiaanse populieren werd er in 2022 een inheems bosje aangeplant met in de zoom eenstijlige meidoorn, sporkehout, gelderse roos, spaanse aak, sleedoorn, hazelaar, rode kornoelje en wilde appel. Als hoofdboomsoorten binnenin het bosje werden volgende aanplantingen gedaan: zwarte els, haagbeuk, boskers, schietwilg en gewone esdoorn.
    In juni 2022 deden de specialisten van de plantenwerkgroep een inventarisatie in het gebied. Ze vonden maar liefst 100 verschillende soorten planten! Dit is een indicatie dat er zeker potentieel is om dit domein uit te laten groeien tot een biodivers habitat voor allerlei organismes.
  2. Fauna: Er werd door de zoogdierenwerkgroep reeds een inventarisatie gemaakt van de aanwezige zoogdieren in het nabijgelegen spaarbekken van de LAR en daaruit bleek dat volgende soorten voorkomen in de nabije omgeving; Europese haas, Rosse woelmuis, Dwergmuis, Eikelmuis, West-Europese egel, Huisspitsmuis, Europese mol, Vos en Bunzing. Aan de amfibieënwerkgroep, de vogelwerkgroep en de insectenwerkgroep van Natuurkoepel vzw werd gevraagd om een inventarisatie uit te voeren in de nabije toekomst.
  3. Bezoekers van het terrein zijn altijd welkom om hun waarnemingen op waarnemingen.be in te voeren.

239635537 10160019635919298 131697917922158766 n

 

Op 21 augustus 2021 rustte deze Spaanse Vlag op een boom.

 

 

 

 

 

 

 

Beheerders van Brun Cornet zijn Ruben en Claude.

 

 

 

Related Articles

over ons

Natuurpunt Kortrijk is een lokale afdeling van Natuurpunt vzw die werkzaam is in Kortrijk, natuurlijk inclusief alle deelgemeenten. Natuurpunt vzw is de vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen. Natuurpunt Kortrijk streeft naar een duurzamer Kortrijk in het algemeen en naar betere en meer natuur in het bijzonder. Natuurpunt Kortrijk maakt deel uit van de regionale vereniging Natuur.koepel.