Nieuw beheerdersteam

Sinds kort nemen Sam Weydts, Yagud De Knock, Maxim Fastré en Bert Hendricks het natuurgebied Heulebeek-Warande onder hun vleugels. Hiermee nemen ze de fakkel over van Lander Vander Bauwhede die we niet genoeg kunnen bedanken voor de vele jaren van inzet.
Deze prachtige groene vallei, de huidige dynamiek in Heule en de nauwe samenwerking met de “Heerlijkheid van Heule”, openen bijzonder aantrekkelijke perspectieven. Voor de Heulebeek-Warande is een uitgekiend natuurbeheerplan opgemaakt. Samen met de stad willen we dit project verder vorm geven.

Heb je interesse om onze vrijwilligersgroep te vervoegen als beheerder van Brun Cornet in Menen? Indien ja, dan kunnen we misschien eens afspreken in het natuurgebied? Laat je niet afschrikken, wij begeleiden onze nieuwe conservators zolang dat nodig is en je werkt in teamverband. Onze afdeling is aan een verjongingsoperatie bezig, momenteel begeleiden we 10 nieuwe mensen.

Related Articles

over ons

Natuurpunt Kortrijk is een lokale afdeling van Natuurpunt vzw die werkzaam is in Kortrijk, natuurlijk inclusief alle deelgemeenten. Natuurpunt vzw is de vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen. Natuurpunt Kortrijk streeft naar een duurzamer Kortrijk in het algemeen en naar betere en meer natuur in het bijzonder. Natuurpunt Kortrijk maakt deel uit van de regionale vereniging Natuur.koepel.