Natuurpunt Kortrijk en Natuurpunt De Vlasbek in het verzet

Om grotere schepen te laten varen van de Schelde over het kanaal tot in de Leie, moet het Kanaal Bossuit-Kortrijk aangepast worden. Er zijn drie mogelijke tracé's onderzocht: aanpassing van het bestaande tracé, het bypasstracé en het ringtracé. Nu de onderzoeksresultaten van de studie voor het Kanaal Bossuit-Kortrijk bekend zijn, vallen de cijfers ons als een koude douche in de nek!

  • Met het 'bypasstracé' zou er een nieuw stuk kanaal gegraven worden door de Venning naar de Leie. Hierdoor zou 7,6 ha aan groene ruimte vernietigd worden. Het sociaal ecologisch project Stadsgroen Venning (samentuin, volkstuintjes, speelveld, vlindertuin, hooilanden en kraakwilgenbosje) zou compleet verdwijnen.
  • Indien gekozen wordt voor het 'ringtracé' zal de helft van het natuurgebied de Oude Leie in Kuurne en een stuk van de Venning in Kortrijk ingenomen worden.

De impact en de kosten voor de maatschappij zijn immens en de economische meerwaarde van het 'nieuwe' kanaal wordt onvoldoende aangetoond. Dat er iets grondig fout loopt is het minste wat we kunnen zeggen. De bevoegde minister Lydia Peeters en haar administratie beschikken niet over bronnen die kunnen bewijzen dat er een ecologische en economische meerwaarde komt voor de regio, noch dat er duizenden jobs gecreëerd zullen worden. Dat bleek uit het antwoord van de minister in het Vlaams Parlement. De steden en gemeenten in de regio vinden de verkeersveiligheid van de ring belangrijker dan het kanaal en wensen dat het nulscenario onderzocht wordt. In de Gecoro van Kortrijk heeft de meerderheid gevraagd om het nulscenario te onderzoeken en om een insteekdok vanaf de Schelde te overwegen. Natuurpunt Kortrijk en Natuurpunt De Vlasbek vinden het onaanvaardbaar dat in onze natuurarme regio natuurgebieden vernietigd of gehalveerd zouden worden.

Je kan de studie over de vernieuwing van het kanaal bekijken op: www.planbk.be

IMG 20201217 162038273 HDR kopie  IMG 20201217 162123948 kopie

 

Related Articles

over ons

Natuurpunt Kortrijk is een lokale afdeling van Natuurpunt vzw die werkzaam is in Kortrijk, natuurlijk inclusief alle deelgemeenten. Natuurpunt vzw is de vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen. Natuurpunt Kortrijk streeft naar een duurzamer Kortrijk in het algemeen en naar betere en meer natuur in het bijzonder. Natuurpunt Kortrijk maakt deel uit van de regionale vereniging Natuur.koepel.