Kruiskouter

De Kruiskouter is een natte weide gelegen in natuurgebied. Vroeger waren de natte weiden in Bissegem gekend als natte meersen en werden gebruikt om vlas te roten. Op vandaag biedt het gebied kansen voor verdere natuurontwikkeling. Pinksterbloem, Geknikte vossenstaart en Kruipende boterbloem bloeien er al en verschillende weidevogels zoals kievitten kan je al waarnemen in het gebied. De Kruiskouter ligt net tegenover de Leievallei te Marke en sluit aan bij de Neerbeek en de Rotersmeers te Bissegem die ook langs de Leie gelegen is.

Op onderstaande kaart zijn de percelen van de Kruiskouter zwart omlijnd (in de zwarte cirkel). Op het gewestplan hieronder zie je dat deze percelen bestemd zijn als natuurgebied.

kaart Leiemeersen Kruiskouter Dropbox

gewestkaart Bissegem Kruiskouter