Maak onze natuur niet monddood

mei 2021

De Vlaamse regering is van plan om het burgers die de natuur willen beschermen knap lastig te maken. Onder het mom van procedure-optimalisatie, wordt het voor bezorgde burgers bijna onmogelijk om nog verzet aan te tekenen als ze niet rechtstreeks benadeeld worden. Een bezorgdheid om het algemeen belang volstaat dus niet meer om naar de rechtbank te kunnen stappen.

Bovendien wordt de toegang tot de rechtbank ingeperkt. Concreet: heb je een geel aanplakbiljet gemist? Jammer. Want als een burger verzuimd heeft om van bij het begin bezwaar aan te tekenen, dan heeft ie z’n kans verkeken om dat in een latere fase nog te doen. In de praktijk zou het dus voor de modale burger een stuk lastiger worden om nog actie te ondernemen en zullen meer vergunningsaanvragen door de mazen van het net glippen. Bovendien moet je van bij het begin alle argumenten opnemen in je bezwaar en mag je in een latere fase geen bijkomende argumenten meer toevoegen. Dit bemoeilijkt het indienen van een bezwaar en verplicht burgers om vanaf het begin de hulp in te roepen van een advocaat.

Veel van de mooie natuur in Vlaanderen hebben we te danken aan natuurbeschermers: betrokken burgers die zich, desnoods via de rechtbank, verzetten tegen vernietiging van de natuur.

Binnenkort wordt het voorstel van de Vlaamse regering ter stemming voorgelegd in het Vlaams Parlement. Met deze petitie roepen de ondertekenaars de parlementsleden op om de natuur en betrokken burgers niét monddood te maken - en dit decreet niét door te voeren.

Onderteken de petitie op: https://www.11m.be/petitions/maak-onze-natuur-niet-monddood

Related Articles

over ons

Natuurpunt Kortrijk is een lokale afdeling van Natuurpunt vzw die werkzaam is in Kortrijk, natuurlijk inclusief alle deelgemeenten. Natuurpunt vzw is de vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen. Natuurpunt Kortrijk streeft naar een duurzamer Kortrijk in het algemeen en naar betere en meer natuur in het bijzonder. Natuurpunt Kortrijk maakt deel uit van de regionale vereniging Natuur.koepel.