massale kap op de spoorbermen

maart 2017

De nood aan een kwaliteitsvolle leefomgeving is in de groenarme gedeelten van de stad hoog. En dan gebeurt er dit: massale kap op de spoorbermen tot diep in het stedelijk weefsel. Deze werkwijze is niet in overeenstemming met het antwoord ter zake van Minister Weyts: "Bermen worden nooit volledig over de volle breedte gekapt..." en nr 6 'Het onderhoud van de struikzone is gebaseerd op het "dambordprincipe": relatief korte onderhoudszones (max 100 meter) worden afgewisseld met even lange ongekapte zones. Dit bewaart de corridor- en de beschermingsfunctie van de spoorwegberm'. Natuurpunt betreurt deze massale kap en stuurt een brief naar Infrabel.

kap spoorwegberm maart 2017 th sevenslaan

Related Articles

over ons

Natuurpunt Kortrijk is een lokale afdeling van Natuurpunt vzw die werkzaam is in Kortrijk, natuurlijk inclusief alle deelgemeenten. Natuurpunt vzw is de vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen. Natuurpunt Kortrijk streeft naar een duurzamer Kortrijk in het algemeen en naar betere en meer natuur in het bijzonder. Natuurpunt Kortrijk maakt deel uit van de regionale vereniging Natuur.koepel.