Nieuwe voorzitter voor Natuurpunt Kortrijk

februari 2018

Lies Vandemaele, voorzitster van Natuurpunt Kortrijk, geeft op 11 februari de fakkel door aan Claude Cottyn. Lies Vandemaele was vijf jaar voorzitter van Natuurpunt Kortrijk. Ze beëindigt haar voorzitterschap bij Natuurpunt om zich meer op haar werk als directeur van Centrum Integrale Gezinszorg Huis ter Leye te kunnen richten. Huis ter Leye verhuist deze maand naar de Groeningestraat in afwachting van een nieuwbouw in de Doorniksesteenweg 207 in Kortrijk.
Claude Cottyn engageert zich al een hele tijd voor het natuurgebied het Schrijverke – Leiekant Marke en stapte recent in het bestuur. Claude is nog een tweetal jaar tewerk gesteld als loadmaster C130 bij de Belgische luchtmacht. Hij wil zich meer inzetten voor natuur in de tijd die in de toekomst vrij komt voor hem.
Het aantal leden van Natuurpunt Kortrijk steeg de laatste jaren sterk. Momenteel zijn meer dan 1350 gezinnen lid. Naast een stijging van het aantal leden kan Claude als voorzitter ook rekenen op een stevige bestuursploeg en veel vrijwilligers.
Lies vindt het jammer afscheid te nemen van haar bestuursfunctie in Natuurpunt Kortrijk maar kijkt met warme gevoelens terug op haar jaren als voorzitter. Ze blijft natuurlijk lid en hoopt zich later weer meer te kunnen engageren voor de natuur.
Claude heeft als ambitie om het ledenaantal alsook het aantal actieve vrijwilligers van Natuurpunt Kortrijk verder te laten groeien, nog meer natuurgebieden aan te kopen en verder te bouwen op de stevige fundamenten die er nu al zijn.
De officiële overdracht van het voorzitterschap van Natuurpunt Kortrijk vindt plaats op de algemene vergadering en ledendag op zondag 11 februari om 16u30 in het OC van Rollegem, waarop iedereen van harte welkom is.

claude voorzitter lies voorzitter

Related Articles

over ons

Natuurpunt Kortrijk is een lokale afdeling van Natuurpunt vzw die werkzaam is in Kortrijk, natuurlijk inclusief alle deelgemeenten. Natuurpunt vzw is de vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen. Natuurpunt Kortrijk streeft naar een duurzamer Kortrijk in het algemeen en naar betere en meer natuur in het bijzonder. Natuurpunt Kortrijk maakt deel uit van de regionale vereniging Natuur.koepel.