Maak onze natuur niet monddood

mei 2021

De Vlaamse regering is van plan om het burgers die de natuur willen beschermen knap lastig te maken. Onder het mom van procedure-optimalisatie, wordt het voor bezorgde burgers bijna onmogelijk om nog verzet aan te tekenen als ze niet rechtstreeks benadeeld worden. Een bezorgdheid om het algemeen belang volstaat dus niet meer om naar de rechtbank te kunnen stappen.

Bovendien wordt de toegang tot de rechtbank ingeperkt. Concreet: heb je een geel aanplakbiljet gemist? Jammer. Want als een burger verzuimd heeft om van bij het begin bezwaar aan te tekenen, dan heeft ie z’n kans verkeken om dat in een latere fase nog te doen. In de praktijk zou het dus voor de modale burger een stuk lastiger worden om nog actie te ondernemen en zullen meer vergunningsaanvragen door de mazen van het net glippen. Bovendien moet je van bij het begin alle argumenten opnemen in je bezwaar en mag je in een latere fase geen bijkomende argumenten meer toevoegen. Dit bemoeilijkt het indienen van een bezwaar en verplicht burgers om vanaf het begin de hulp in te roepen van een advocaat.

Veel van de mooie natuur in Vlaanderen hebben we te danken aan natuurbeschermers: betrokken burgers die zich, desnoods via de rechtbank, verzetten tegen vernietiging van de natuur.

Binnenkort wordt het voorstel van de Vlaamse regering ter stemming voorgelegd in het Vlaams Parlement. Met deze petitie roepen de ondertekenaars de parlementsleden op om de natuur en betrokken burgers niét monddood te maken - en dit decreet niét door te voeren.

Onderteken de petitie op: https://www.11m.be/petitions/maak-onze-natuur-niet-monddood

Nieuw beheerdersteam

Sinds kort nemen Sam Weydts, Yagud De Knock, Maxim Fastré en Bert Hendricks het natuurgebied Heulebeek-Warande onder hun vleugels. Hiermee nemen ze de fakkel over van Lander Vander Bauwhede die we niet genoeg kunnen bedanken voor de vele jaren van inzet.
Deze prachtige groene vallei, de huidige dynamiek in Heule en de nauwe samenwerking met de “Heerlijkheid van Heule”, openen bijzonder aantrekkelijke perspectieven. Voor de Heulebeek-Warande is een uitgekiend natuurbeheerplan opgemaakt. Samen met de stad willen we dit project verder vorm geven.

Heb je interesse om onze vrijwilligersgroep te vervoegen als beheerder van Brun Cornet in Menen? Indien ja, dan kunnen we misschien eens afspreken in het natuurgebied? Laat je niet afschrikken, wij begeleiden onze nieuwe conservators zolang dat nodig is en je werkt in teamverband. Onze afdeling is aan een verjongingsoperatie bezig, momenteel begeleiden we 10 nieuwe mensen.

Het grote vogelweekend

januari 2021

Op zaterdag 30 en zondag 31 januari vindt Het Grote Vogelweekend van Natuurpunt plaats. Tel dat weekend de vogels in je tuin en stuur je gegevens door via deze website: www.natuurpunt.be/het-grote-vogelweekend . Zo maak je deel uit van het grootste tuinvogelonderzoek in Vlaanderen. Ook scholen tellen mee tijdens de Vogeltelweek van 25 tot 29 januari. Op de website van Het Grote Vogelweekend lees je ook meer over vogels voeren en herkennen.

Venning3

Natuurpunt Kortrijk en Natuurpunt De Vlasbek in het verzet

Om grotere schepen te laten varen van de Schelde over het kanaal tot in de Leie, moet het Kanaal Bossuit-Kortrijk aangepast worden. Er zijn drie mogelijke tracé's onderzocht: aanpassing van het bestaande tracé, het bypasstracé en het ringtracé. Nu de onderzoeksresultaten van de studie voor het Kanaal Bossuit-Kortrijk bekend zijn, vallen de cijfers ons als een koude douche in de nek!

  • Met het 'bypasstracé' zou er een nieuw stuk kanaal gegraven worden door de Venning naar de Leie. Hierdoor zou 7,6 ha aan groene ruimte vernietigd worden. Het sociaal ecologisch project Stadsgroen Venning (samentuin, volkstuintjes, speelveld, vlindertuin, hooilanden en kraakwilgenbosje) zou compleet verdwijnen.
  • Indien gekozen wordt voor het 'ringtracé' zal de helft van het natuurgebied de Oude Leie in Kuurne en een stuk van de Venning in Kortrijk ingenomen worden.

De impact en de kosten voor de maatschappij zijn immens en de economische meerwaarde van het 'nieuwe' kanaal wordt onvoldoende aangetoond. Dat er iets grondig fout loopt is het minste wat we kunnen zeggen. De bevoegde minister Lydia Peeters en haar administratie beschikken niet over bronnen die kunnen bewijzen dat er een ecologische en economische meerwaarde komt voor de regio, noch dat er duizenden jobs gecreëerd zullen worden. Dat bleek uit het antwoord van de minister in het Vlaams Parlement. De steden en gemeenten in de regio vinden de verkeersveiligheid van de ring belangrijker dan het kanaal en wensen dat het nulscenario onderzocht wordt. In de Gecoro van Kortrijk heeft de meerderheid gevraagd om het nulscenario te onderzoeken en om een insteekdok vanaf de Schelde te overwegen. Natuurpunt Kortrijk en Natuurpunt De Vlasbek vinden het onaanvaardbaar dat in onze natuurarme regio natuurgebieden vernietigd of gehalveerd zouden worden.

Je kan de studie over de vernieuwing van het kanaal bekijken op: www.planbk.be

IMG 20201217 162038273 HDR kopie  IMG 20201217 162123948 kopie

 

over ons

Natuurpunt Kortrijk is een lokale afdeling van Natuurpunt vzw die werkzaam is in Kortrijk, natuurlijk inclusief alle deelgemeenten. Natuurpunt vzw is de vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen. Natuurpunt Kortrijk streeft naar een duurzamer Kortrijk in het algemeen en naar betere en meer natuur in het bijzonder. Natuurpunt Kortrijk maakt deel uit van de regionale vereniging Natuur.koepel.