Vlasakker

Beschrijving: De Vlasakker is een braakliggend terrein naast de Kulak op Hoog Kortrijk. Belangrijkste element: stukje meanderende Pietjepaterbeek met zacht glooiende natuurlijke oevers en waterspaarbekken. Verder een struweel en open grasland met enkele bomen en struiken. Momenteel (2014-2015) vinden er rioleringswerken van Aquafin plaats.

In 2014 kwam hier een blotevoetenpad aangelegd door Natuurpunt Kortrijk in samenwerking met Ak(trac)tie. Dit blotevoetenpad is onderdeel van het spijkerpad van de Lange Munte: een uitgestippelde familiewandeling van ongeveer 5 km op en rond de wijk Lange Munte.

Ligging: tussen de Etienne Sabbelaan en Maandagweg op Hoog Kortrijk

Toegang: elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

Eigendom: Kulak

Fauna en flora: blauwe reiger, aalscholver, wilde eend, meerkoet, waterhoen, blauwborst, koekoek,…

Bekijk enkel beelden van de omgeving Kulak 

Related Articles

over ons

Natuurpunt Kortrijk is een lokale afdeling van Natuurpunt vzw die werkzaam is in Kortrijk, natuurlijk inclusief alle deelgemeenten. Natuurpunt vzw is de vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen. Natuurpunt Kortrijk streeft naar een duurzamer Kortrijk in het algemeen en naar betere en meer natuur in het bijzonder. Natuurpunt Kortrijk maakt deel uit van de regionale vereniging Natuur.koepel.