Oproep beleidswerkgroep

november 2021

Oproep

 

We zoeken extra leden voor onze werkgroep Natuurbeleid. Binnen Natuurpunt Kortrijk zijn er vier werkgroepen actief:

  1. beleid,
  2. beheer en studie,
  3. PR- en leden en vrijwilligerswerking
  4. educatieve werkgroep. 

De beleidswerkgroep volgt het Kortrijks natuur- en milieubeleid van dichtbij op. Eerst worden de zaken intern besproken, nadien gaan we met onze bezorgdheden, vragen en suggesties naar een driemaandelijks overleg met de schepen van Milieu, Klimaat en Biodiversiteit. Zo’n overlegmoment is bijzonder belangrijk om vooruitgang te boeken. Wellicht zijn er nog mensen die interesse hebben om hieraan mee te werken, je bent van harte welkom. Stuur een berichtje aan de voorzitter van de werkgroep: Jan Desmet. Je wordt dan uitgenodigd om mee het Kortrijks natuur- en milieubeleid te helpen bepalen. 

Related Articles

over ons

Natuurpunt Kortrijk is een lokale afdeling van Natuurpunt vzw die werkzaam is in Kortrijk, natuurlijk inclusief alle deelgemeenten. Natuurpunt vzw is de vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen. Natuurpunt Kortrijk streeft naar een duurzamer Kortrijk in het algemeen en naar betere en meer natuur in het bijzonder. Natuurpunt Kortrijk maakt deel uit van de regionale vereniging Natuur.koepel.