Grote ratelaar

mei 2017

In het natuurgebied de Kleiputten werden de planten Grote ratelaar en Graslatyrus gespot. De Grote ratelaar is een eenjarige halfparasiet die 10 tot 80 cm hoog wordt en gele bloemen heeft. De plant kwam een tijd terug nog maar zeldzaam voor, de laatste jaren wordt hij terug meer waargenomen. En nu dus ook in de Kleiputten! De Graslatyrus is nog zeldzamer. Het is een klimplant die behoort tot de Vlinderbloemenfamilie. Hij wordt 10 à 90 cm hoog en heeft rode, soms witte, bloemen.

Tijdens het maaibeheer werd ervoor gezorgd dat deze soorten zich kunnen voortplanten in de Kleiputten.

Grote ratelaar Graslatyrus 2017

Klimaatstad Kortrijk

juli 2017

Met de titel 'Klimaatstad Kortrijk' heeft Natuurpunt Kortrijk naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 een nota met een toekomstvisie en aanbevelingen opgemaakt. Het is de bedoeling om met deze nota een stevige aanzet te geven voor de partijprogramma's en het beleidsakkoord van 2018-2024.
Een stad waar de duurzaamheidsgedachte op alle beleidsdomeinen primeert, is een stad met een toekomst. Daar willen wij ons vanuit Natuurpunt Kortrijk samen met de toekomstige beleidsploeg voor inzetten.
Deze inspirerende nota kunt u via de volgende link downloaden: KLIK HIER
Veel leesplezier!

 

Succesvolle werkdag Rotersmeers

juli 2017

De natte weide langs de Leie in Bissegem die Natuurpunt Kortrijk recent aankocht, werd "Rotersmeers" gedoopt. Een nieuwe natuurgebied voor Bissegem. In de weiden zitten bijzonder veel insecten, waaronder de weidebeekjuffer.
Op zaterdag 15 juli werd in deze kersverse "Rotersmeers" gemaaid. 17 vrijwilligers zorgden ervoor dat al het hooi aan de kant verzameld werd. Knap werk van deze helpende handen! Bedankt iedereen!
De volgende werkdag gaat door op 19 augustus in het natuurgebied De Kleiputten. Alle helpende handen zijn meer dan welkom.

werkdag juli 2017 maaien werkdag juli 2017

Sinusbeheer

juli 2017

De MiNa-ploeg aan het werk in de Kleiputten op de foto's hieronder. Voor de eerste maal wordt er sinusbeheer toegepast. Sinusbeheer zorgt voor meer variatie in het hooiland. Als je rekening wil houden met de insecten is het van belang dat er zolang mogelijk bloeiende planten zijn voor nectar en stuifmeel. Insecten moeten zich ook kunnen voortplanten en plekjes vinden om te overwinteren. Daarvoor is variatie nodig: kort gras, lang gras, ruigte, diversiteit aan planten, enz. zo vindt een breed gamma aan insecten de ideale omstandigheden om zich te voeden, voor te planten en te schuilen. Als beheerder zoek je naar het juiste tijdstip van maaien. Wat laat ik staan en wanneer wordt welk stuk gemaaid? In het kort komt sinusbeheer erop neer dat je zelf bepaalt waar, wanneer en hoe vaak je maait, mits er bij elke maaibeurt maar wel een bepaald oppervlak blijft staan. Door elke keer in wisselende patronen (sinussen) te maaien ontstaat er een maximum aan variatie.

sinusbeheer maaien zomer 2017 Kleiputten  sinusbeheer zomer 2017 Kleiputten