Werking

We stellen graag onze werking aan jullie voor: wie doet wat binnen Natuurpunt Kortrijk.

Secretariaat: Trees De Prest
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
tel: 056/200 510 of 0485958760
Het secretariaat ontvangt heel wat berichten, vragen, opmerkingen en signalen van burgers, deze worden doorgespeeld naar de betrokken verantwoordelijken.
De secretaris staat in voor de doorstroom van berichten. De secretaris zorgt voor de verslaggeving en uitnodiging van de algemene vergadering.

Penningsmeester: Nico De Smet
De penningmeester staat in voor de contacten met Natuurpunt Vlaanderen m.b.t. de ledenlijsten, de financies, enz. Hij staat ook in voor de opmaak van de begroting en zorgt voor de rekeningen.


Werkgroep natuurbeheer

De werkgroep natuurbeheer verzamelt de verschillende vrijwillige terreinbeheerders/conservatoren. Zij staan in voor de inrichting, het beheer, en de terreinstudie van een natuurgebied. Daarnaast is er ook een grote groep vrijwilligers, die meewerken op de maandelijkse werkdagen in de verschillende natuurgebieden. Die komen vaak niet vergaderen, maar staan met helpende handen klaar voor natuurwerken op het terrein uit te voeren.

Coördinatie en ondersteuning van de werkgroep: Bert Van Dierdonck en Stefaan Verreu.
Materiaalmeester: Steven Deryckere.

Hieronder worden de natuurgebieden in Kortrijk opgesomd, sommige zijn eigendom van Natuurpunt andere zijn in gemeenschappelijk beheer (vb. stad Kortrijk en Natuurpunt), nog ander natuurgebieden worden gehuurd (vb. aan de vzw Waterweg).

 

Werkgroep educatie

Deze werkgroep staat in voor alle educatieve activiteiten: wandelingen, vormingen en cursussen. Aanvragen komen bij de coördinator: Trees terecht. Zij zorgt voor de opvolging en voor de verdeling van de opdrachten/vragen.

Coördinatie van de werkgroep:  Trees De Prest

Medewekers natuurgidsen: Henk Avet, Ann Devriendt, Jan Debaillie, Martien D'hondt, Liv Huysentruyt, Piet Missiaen, Kristof Pector, Rik Vanoverberghe, Luc Vergaerde, Els Verhaest en Lies Werbrouck.

 

Werkgroep beleid

Deze werkgroep volgt het Kortrijkse natuur- en milieubeleid op. Driemaandelijks wordt er een overleg georganiseerd met de betrokken schepen en ambtenaren, daarin wordt er overleg gepleegd over de voortgang van de vele dossiers. Daarnaast is er een stuurgroep Biodiversiteit die in overleg de krachtlijnen van het biodiversiteitsbeleid van de stad vastlegt, deze krachtlijnen worden in diverse werkgroepen projectmatig uitgewerkt. Vanuit deze werkgroep wordt Natuurpunt in diverse beleidsoverlegorganen betrokken.

Coördinatie van de werkgroep:  Jan Desmet

Werkgroepleden: Bert Van Dierdonck, Brecht Demasière,Trees Deprest, Lies Vandemaele, Hein Lapauw, Julie Bouckaert, Ruben Puype en Els Janssens
Verantwoordelijke aankopen voor Natuurpunt Kortrijk: Eddy Loosveldt.

 

Werkgroep PR en leden- en vrijwilligerswerking

 

Vertegenwoordigingen in andere organisaties

  • Natuurpunt Kortrijk en werkgroep ’t Schrijverke zijn lid van de Kortrijkse Culturele raad.
  • Afgevaardigd in de regionale werkgroep Trage Wegen: Colette Embo
  • Afgevaardigden in de GECORO (adviescommissie ruimtelijke ordening van de stad Kortrijk): Julie Brouckaert en Hein Lapauw
  • Afgevaardigden in de algemene vergadering (6 personen) en of raad van bestuur van de regionale Natuurkoepel: Jan Desmet en .... Hiervoor zoeken we nog enkele vrijwilligers.
  • Afgevaardigden in Natuurpunt nationaal: Lies Vandemaele (ook lid van de raad van bestuur), Trees Deprest, Hein lapauw en Stefaan Verrue.
  • In de regionale natuurwerkgroepen die werken rond: amfibieën, bijen, insecten, paddenstoelen, planten, steenuilen, zoogdieren zijn er ook vrijwilligers van Natuurpunt Kortrijk betrokken.

Related Articles

over ons

Natuurpunt Kortrijk is een lokale afdeling van Natuurpunt vzw die werkzaam is in Kortrijk, natuurlijk inclusief alle deelgemeenten. Natuurpunt vzw is de vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen. Natuurpunt Kortrijk streeft naar een duurzamer Kortrijk in het algemeen en naar betere en meer natuur in het bijzonder. Natuurpunt Kortrijk maakt deel uit van de regionale vereniging Natuur.koepel.