Kijk Puit

maart 2018

De komende dagen wordt er een paddentrek verwacht. Kijk dus uit je doppen als je ’s avonds met de wagen, fiets of bromfiets rijdt en pas je snelheid aan. Niet enkel de padden die onder de wielen terechtkomen worden gedood, er vallen ook slachtoffers door de luchtverplaatsing van voorbijrazende voertuigen.
Door een combinatie van hogere temperaturen en een actief buienfront in de avond ontwaken nu heel wat padden, kikkers en salamanders uit hun winterslaap. Dan trekken ze massaal naar de poel om zich voort te planten. Wanneer een auto hun pad kruist, eindigt zo’n tocht vaak in een platte dood.

Nieuwe voorzitter voor Natuurpunt Kortrijk

februari 2018

Lies Vandemaele, voorzitster van Natuurpunt Kortrijk, geeft op 11 februari de fakkel door aan Claude Cottyn. Lies Vandemaele was vijf jaar voorzitter van Natuurpunt Kortrijk. Ze beëindigt haar voorzitterschap bij Natuurpunt om zich meer op haar werk als directeur van Centrum Integrale Gezinszorg Huis ter Leye te kunnen richten. Huis ter Leye verhuist deze maand naar de Groeningestraat in afwachting van een nieuwbouw in de Doorniksesteenweg 207 in Kortrijk.
Claude Cottyn engageert zich al een hele tijd voor het natuurgebied het Schrijverke – Leiekant Marke en stapte recent in het bestuur. Claude is nog een tweetal jaar tewerk gesteld als loadmaster C130 bij de Belgische luchtmacht. Hij wil zich meer inzetten voor natuur in de tijd die in de toekomst vrij komt voor hem.
Het aantal leden van Natuurpunt Kortrijk steeg de laatste jaren sterk. Momenteel zijn meer dan 1350 gezinnen lid. Naast een stijging van het aantal leden kan Claude als voorzitter ook rekenen op een stevige bestuursploeg en veel vrijwilligers.
Lies vindt het jammer afscheid te nemen van haar bestuursfunctie in Natuurpunt Kortrijk maar kijkt met warme gevoelens terug op haar jaren als voorzitter. Ze blijft natuurlijk lid en hoopt zich later weer meer te kunnen engageren voor de natuur.
Claude heeft als ambitie om het ledenaantal alsook het aantal actieve vrijwilligers van Natuurpunt Kortrijk verder te laten groeien, nog meer natuurgebieden aan te kopen en verder te bouwen op de stevige fundamenten die er nu al zijn.
De officiële overdracht van het voorzitterschap van Natuurpunt Kortrijk vindt plaats op de algemene vergadering en ledendag op zondag 11 februari om 16u30 in het OC van Rollegem, waarop iedereen van harte welkom is.

claude voorzitter lies voorzitter

Café Heulebeek

Iedereen is welkom op donderdag 1 februari 2018 om 19u30 in OC Molenheem (Izegemsestraat 205) voor Café Heulebeek.

In het najaar van 2017 vonden enkele inspraakmomenten plaats omtrent de inrichting van de Heulebeek. Het studiebureau ging met de suggesties aan de slag om tot een voorontwerp te komen. Dit stelt Stad Kortrijk graag aan jullie voor tijdens 'café Heulebeek' op 1 februari. De voorstelling betreft fase 1 van het project Heulebeek, namelijk de zone achter de Emiel Hullebroecklaan. De aantakking met en inrichting van de N50c en de verbinding richting Watermolenwal worden in de volgende fases uitgewerkt. Meer info op www.kortrijk.be/heulebeek.

Water op de Ghellinck

januari 2018

De wadi en poel bufferen water op de Ghellinck en zorgen voor waterleven in het natuurgebied.

IMG 5285 Large IMG 5286 Large