Werken in Rotersmeers

In de Rotersmeers wordt druk gewerkt aan de natuur. Op de Dag van de natuur werd een geweldige stap vooruitgezet. Er werd o.a. een haag aangeplant. Bedankt Arne en Luc voor het knotten van 2 wilgen. Wij danken ook de MiNaploeg die de 2 resterende wilgen knotte en v.z.w. De Poort die de zode langs het jaagpad weghaalde. Dankzij het team van ING en de medewerking van enkele vrijwilligers was de werkdag op 22 november een groot succes. Het hout van 4 geknotte wilgen werd volledig opgeruimd.

Ondertussen kregen we de vergunning voor het aanleggen van een poel en gracht. Deze werken zullen in juli 2018 uitgevoerd worden.

IMG 5085 Large kopie IMG 5113 Large kopie IMG 5146 Large kopie

Plant mee aan het Preshoekbos

 

In 1998 besliste de Vlaamse regering een 250 ha groot stadsbos aan te leggen tussen Kortrijk en Menen. Deze groene long moet de balans tussen verstedelijking en groen in de regio herstellen.  Bijna 20 jaren later is nog maar amper 1/3e van het Preshoekbos gerealiseerd. We pleiten al jaren voor een versnelde realisatie van het Preshoekbos. We zijn dus tevreden dat op 25 november opnieuw 8 ha bos aangeplant wordt. Kom mee helpen aanplanten en toon zo nogmaals dat er in de regio een groot draagvlak is voor het Preshoekbos!

Dag van de natuur

Op zaterdag 18 november werken we tussen 9u en 12u30 in de Rotersmeers. De Rotersmeers is een nieuw natuurgebied in Bissegem en om er de biodiversiteit te bevorderen is er heel wat werk aan de winkel. Op de Dag van de Natuur zullen we voornamelijk een haag en een houtwal aanplanten. Dat zijn kleine landschapselementen die in de 18de eeuw overvloedig in het landschap aanwezig waren.
We voorzien een natje en een droogje :-)
Laarzen en handschoenen zijn gewenst.
Ook als je maar een halfuurtje of een uurtje komt helpen, ben je zeker welkom!

Afspraak in de Rootputstraat (aan het einde van deze straat kom je op het jaagpad lans de Leie)

dagvandenatuur2017

Vernattingswerken in Leiekant- ’t Schrijverke

september 2017

Eerste aanzet tot de vernattingswerken in het natuurgebied Leiekant- ’t Schrijverke (laatste onderdeel van de definitieve inrichting) zijn gerealiseerd. Het terrein is voor een belangrijk deel geplagd en met het materiaal is een nieuwe wandelweg aangelegd die moet zorgen voor de droge voeten van de wandelaars. Verder is er ook een erosie-opvangbekken en terzelfdertijd breed uitgewerkte poel gemaakt. Deze zal vlug helemaal met water gevuld zijn en er is een overloop naar het terrein. Op die manier zal het terrein  tijdens de winter onder water komen, een nieuwe biotoop is gerealiseerd, we blijven denken om de ooievaar welkom te heten!  Let wel dit is maar een klein stukje van het vernattingsproject dat we hier willen realiseren, maar hiervoor wachten we de definitieve besluiten van de Leiewerken af. Hopelijk duurt dit niet te lang meer.

vernattingswerken 2017 2 klein vernattingswerken 2017 klein