december 2016

Vlaanderen heeft bij de ondertekening van het Klimaatakkoord van Parijs afgesproken om zijn deel te doen in de wereldwijde strijd tegen de klimaatwijziging. We moeten daarom in snel tempo stoppen met gebruik van fossiele brandstoffen (steenkool,olie en gas) en overgaan op schone, hernieuwbare energie.
Wind- en zonne energie uitbouwen en daarbij alle kansen maximaal benutten is daarom een must, willen we een leefbare planeet houden.
Een goede locatie kiezen voor de productie van groene elektriciteit is niet evident.
De Natuur.koepel vzw heeft daarom al lang geleden een kaart opgemaakt met criteria en geschikte locaties in Zuid-West-Vlaanderen. Zo mogen de buurtbewoners geen extra hinder ondervinden van lawaai en slagschaduw (hiervoor bestaan regels die moeten opgevolgd worden), en mag het landschap niet zwaar verstoord worden. De locatie voor de 3 nieuwe windmolens in Bellegem is hierbij goed gekozen. De windmolens komen naast een lawaaierige E403. De stad Kortrijk neemt als Klimaatstad hierbij zijn verantwoordelijkheid en geeft een positief advies voor de bouwvergunning. Met Natuur.koepel vzw en Natuurpunt Kortrijk ondersteunen we dit beleid ten volle. De 3 windmolens gaan jaarlijks groene energie leveren voor 8000 gezinnen. Bovendien krijgen de inwoners van Kortrijk de kans om financieel te participeren in het windmolenproject.