maart 2016

In het natuurgebied Leiekant in Marke werd samen met de jongeren van Aktractie en de mensen van de leerwerkplaats OCMW Kortrijk verschillende werken gerealiseerd:

- her en der werd er geplantLeiekantMarkeLindegeplantonthaalpunt

- de Linde aan de rust- en onthaalplaats kreeg zijn definitieve plaats

- de solitaire eiken in de weide werden meer beschermd

- betonpalen weggenomen

Bedankt aan iedereen die meehielp!