Kuifeenden

Sedert maart 2017 zitten enkele kuifeenden op de Kalkvijver in de Kleiputten. Zondag 9 april zaten er 4 koppels. Het is geen zeldzaam duikeendje maar wel voor het eerst in de Kleiputten. We verwachten dat er broedgevallen van komen.

kuifeend april 2017

Zaaien op Geitenberg

april 2017

Er werd ten zuiden van de vogeltrektelpost op de Geitenberg bloemenzaad ingezaaid op de akkerranden door 'Team Groen'. Deze werken passen in het akkervogelbeleid van de stad Kortrijk. De trektelpost op de Geitenberg is een realisatie van de stad Kortrijk, de Provincie en Natuurpunt.

geitenberg inzaaien akkerranden april 2017

Kelkzwammen

maart 2017

De Kleiputten op 't Hoge is een natuurgebied van ongeveer 80 jaar oud. Het is klein maar bijzonder. Reeds enkele jaren groeien er hier zeldzame Krulhaarkelkzwammen en Rode kelkzwammen. Beide zwammen zijn slechts met microscoop van elkaar te onderscheiden. De maanden februari en maart zijn de beste maanden om deze soorten te zoeken. Ze leven saprotroof op begraven en bemoste takken van vertreerd loofhout. Hun voorkeur gaat uit naar standplaatsen die nat zijn gedurende de winter en voldoende beschaduwd zijn gedurende de zomer.

Met dank aan Siegried Desmet voor de mooie foto.

Krulhaarkelkzwam of de Rode kelkzwam Kleiputten 2017 foto Siegfried Desmet 1

massale kap op de spoorbermen

maart 2017

De nood aan een kwaliteitsvolle leefomgeving is in de groenarme gedeelten van de stad hoog. En dan gebeurt er dit: massale kap op de spoorbermen tot diep in het stedelijk weefsel. Deze werkwijze is niet in overeenstemming met het antwoord ter zake van Minister Weyts: "Bermen worden nooit volledig over de volle breedte gekapt..." en nr 6 'Het onderhoud van de struikzone is gebaseerd op het "dambordprincipe": relatief korte onderhoudszones (max 100 meter) worden afgewisseld met even lange ongekapte zones. Dit bewaart de corridor- en de beschermingsfunctie van de spoorwegberm'. Natuurpunt betreurt deze massale kap en stuurt een brief naar Infrabel.

kap spoorwegberm maart 2017 th sevenslaan

over ons

Natuurpunt Kortrijk is een lokale afdeling van Natuurpunt vzw die werkzaam is in Kortrijk, natuurlijk inclusief alle deelgemeenten. Natuurpunt vzw is de vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen. Natuurpunt Kortrijk streeft naar een duurzamer Kortrijk in het algemeen en naar betere en meer natuur in het bijzonder. Natuurpunt Kortrijk maakt deel uit van de regionale vereniging Natuur.koepel.