3 windmolens in Bellegem: energietransitie komt eindelijk op gang!

december 2016

Vlaanderen heeft bij de ondertekening van het Klimaatakkoord van Parijs afgesproken om zijn deel te doen in de wereldwijde strijd tegen de klimaatwijziging. We moeten daarom in snel tempo stoppen met gebruik van fossiele brandstoffen (steenkool,olie en gas) en overgaan op schone, hernieuwbare energie.
Wind- en zonne energie uitbouwen en daarbij alle kansen maximaal benutten is daarom een must, willen we een leefbare planeet houden.
Een goede locatie kiezen voor de productie van groene elektriciteit is niet evident.
De Natuur.koepel vzw heeft daarom al lang geleden een kaart opgemaakt met criteria en geschikte locaties in Zuid-West-Vlaanderen. Zo mogen de buurtbewoners geen extra hinder ondervinden van lawaai en slagschaduw (hiervoor bestaan regels die moeten opgevolgd worden), en mag het landschap niet zwaar verstoord worden. De locatie voor de 3 nieuwe windmolens in Bellegem is hierbij goed gekozen. De windmolens komen naast een lawaaierige E403. De stad Kortrijk neemt als Klimaatstad hierbij zijn verantwoordelijkheid en geeft een positief advies voor de bouwvergunning. Met Natuur.koepel vzw en Natuurpunt Kortrijk ondersteunen we dit beleid ten volle. De 3 windmolens gaan jaarlijks groene energie leveren voor 8000 gezinnen. Bovendien krijgen de inwoners van Kortrijk de kans om financieel te participeren in het windmolenproject.

 

Ringshopping wordt groener

oktober 2016

In samenwerking met Steven Maes (Waak - Green & Clean) die het groenonderhoud van de terreinen Ring Shopping doet en met duurzaamheidsverantwoordelijke Bieke Druyts (Wereldhave Belgium, vastgoedbeheerder van de Ring Shopping) werd onlangs de eerste stap gezet in een milieuvriendelijker groenbeheer van de terreinen van de Ring Shopping Noord aan de Heulebeek in Kortrijk. Natuurpunt is partner met de nodige expertise en basismateriaal.

Joeri Cortens (Natuurpunt) gaf op 28 oktober een powerpointpresentatie in de burelen van het shoppingcenter en nadien was er een workshop insectenhotel opvullen. Zoals je ziet op de foto's hieronder was iedereen heel gemotiveerd en was het een aangename voormiddag.

insectenhotel RingShopping okt 2016 2 insectenhotel RingShopping okt 2016 1

Stadsgroen Ghellinck krijgt vorm

oktober 2016

Natuurpunt Kortrijk, met zijn meer dan 1200 leden-families, werkt hard aan het uitbreiden van natuurgebieden in Kortrijk. Op vandaag realiseert Natuurpunt Kortrijk in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen een poel en wadi op stadsgroen Ghellinck, de werken zijn volop in uitvoering.

In november wordt in samenwerking met stad Kortrijk een tweede geboortebos aangeplant. De kinderen geboren in 2014 en 2015 zullen ”hun” boom hebben op stadsgroen Ghellinck.  Op de dag van de natuur wordt er een officieel inhuldigingsmoment georganiseerd voor alle betrokken ouders en kinderen.

De inrichting van de geboortebossen, wadi en poel gebeurt op de 4,5 ha gronden die Natuurpunt er heeft aangekocht, in de nabije toekomst staan nog aankopen op het programma. Voor het gehele gebied wordt een “inrichtingsplan” opgemaakt waarbij rekening gehouden wordt met de insteken vanuit Natuurpunt en de bevolking.

We hopen in 2017 nieuwe stappen te kunnen zetten en het gebied verder in te richten.

uitgraven poel en wadi oktober 2016 uitgraven wadi en poel oktober 2016

Meer natuur voor Bissegem

Natuurpunt Kortrijk zorgt voor meer natuur in Kortrijk door de aankoop van 66.000m² natuur in Bissegem, 45.000m² in Stadsgroen Ghellinck en 21.000m² in de Neerbeekvallei.

Wij hebben uw steun hard nodig!

Wij zoeken mensen die mee hun schouders willen zetten voor meer natuur in Bissegem. We hebben veel mensen nodig die 1m² of meerdere m² willen sponseren om de aangekochte gronden te helpen betalen. Aankoop en inrichting kost Natuurpunt 5 euro per m².

Hoe kan je steunen?

Via een storting aan Natuurpunt nationaal:

Wie een fiscaal attest wenst te ontvangen (hiervoor dient er 40 euro op jaarbasis gestort te worden, dit is goed voor 8 m² extra natuur in Bissegem) kan dit via Natuurpunt op: rek. nr. BE56293021207588 op naam van Natuurpunt Beheer vzw – Coxiestraat, 11- 2800 Mechelen. Met vermelding van het gekozen project: project Ghellinck: 5015 of Project Neerbeekvallei: 5014

Via een storting aan Natuurpunt – Kortrijk:

Indien u geen fiscaal attest wenst te ontvangen kan je ook een bijzonder gewaardeerde lokale financiële bijdrage leveren. Maak een bedrag naar keuze over op rek. nr. BE13385052241839 van Natuurpunt Kortrijk. Met vermelding van het gekozen project: project Ghellinck: 5015 of Project Neerbeekvallei: 5014

over ons

Natuurpunt Kortrijk is een lokale afdeling van Natuurpunt vzw die werkzaam is in Kortrijk, natuurlijk inclusief alle deelgemeenten. Natuurpunt vzw is de vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen. Natuurpunt Kortrijk streeft naar een duurzamer Kortrijk in het algemeen en naar betere en meer natuur in het bijzonder. Natuurpunt Kortrijk maakt deel uit van de regionale vereniging Natuur.koepel.