Brun Cornet

Beschrijving: Brun Cornet is een overjaars populierenbosje gelegen in de gelijknamige straat in Rekkem (deelgemeente van Menen)
Grootte: 39a 80ca (3980 m2)
Ligging: naast het huisnummer 31 in Brun Cornet te Rekkem. Het is een hoekperceel.
Toegang: voorlopig niet toegankelijk voor bezoekers, er zijn (nog) geen wandelpaden
Eigendom: het ganse bosje is eigendom van vzw Natuurpunt
Historiek: wat was er voor 2019
Fauna en flora: egels, muizen, vlinders en voorlopig heel veel Italiaanse populier
 
Inrichting en beheer Brun Cornet 3
Na het rooien van de huidige populieren wordt een inrichtingsplan opgemaakt. Na het inrichtingsplan volgt een beheerplan dat systematisch opgevolgd en uitgevoerd zal worden.
 
Het inrichten bestaat op dit ogenblik uit ondermeer:
  • opruimen van het aanwezige zwerfvuil,
  • het verwijderen van allerlei omheiningen in en rond het domeintje,
  • het dempen van een mestvaalt.

239404304 10160019636454298 1772560701031192231 n

 

Opruiming van het terrein aug 2021

 

 

 

 

 

Naar het toekomstig beheer toe wordt er eerst gekeken om een inheems bosje te heraanplanten en dit – zo lang dit nodig is – braamvrij te houden. Er wordt eveneens onderzocht of er een mogelijkheid bestaat om een drietal “toekomstbomen” te voorzien door aanplant in klompen. De verdere ontwikkeling van domeintje wordt in grote mate mee bepaald door wat er met de omliggende percelen kan gebeuren. In een ideaal scenario kan er nog wat grond aangekocht worden in de nabije omgeving om zo een grotere stapsteen te vormen tussen de verschillende natuurgebieden in Menen en het spaarbekken van de LAR in Rekkem.

    Luchtfoto Brun Cornet 2020

Luchtfoto anno 2018

 

 

Brun Cornet 1

Toestand augustus 2021

 

 

Historiek

Samen met de heemkundige kring van Menen wordt onderzocht hoe het terrein er bij lag in het verre verleden. Op de Ferrariskaart wordt een vierkantshoeve waargenomen in de nabijheid van waar het bosje nu ligt. In het meer nabije verleden werd – tezamen met de aanleg van de autosnelweg E17 in 1966 – door de toenmalige eigenaars besloten om een populierenbosje aan te planten met Italiaanse populier. Dit populierenbos werd nooit gerooid als gebruikshout en loopt nu op het einde van zijn leven. In 2019 kreeg Natuurpunt Kortrijk de kans om dit domeintje aan te kopen ondanks het feit dat dit buiten de perimeter van Kortrijk ligt. Natuurpunt Menen zag af van de aankoop dus sprong Natuurpunt Kortrijk op de kar.

Omgeving Brun Cornet op de Ferrariskaart

 

Ferrariskaart anno 1777

 

 

 

 

Fauna en Flora

  1. Flora: Het domein wordt nu overheerst door Italiaanse populier en vlier. In de struiklaag vinden we ook overwegend brandnetel en braam. De plantenwerkgroep en de werkgroep rond zwammen van Natuurkoepel vzw werd gevraagd om een inventarisatie uit te voeren in de nabije toekomst. Na de kap van de Italiaanse populieren wordt er een inheems bosje aangeplant met in de zoom eensteilige meidoorn, sporkehout, gelderse roos, spaanse aak, sleedoorn, hazelaar, rode kornoelje en wilde appel. Als hoofdboomsoorten binnenin het bosje worden volgende aanplantingen gedaan; zwarte els, haagbeuk, boskers, schietwilg en gewone esdoorn.
  2. Fauna: Er werd door de zoogdierenwerkgroep reeds een inventarisatie gemaakt van de aanwezige zoogdieren in het nabijgelegen spaarbekken van de LAR en daaruit bleek dat volgende soorten voorkomen in de nabije omgeving; Europese haas, Rosse woelmuis, Dwergmuis, Eikelmuis, West-Europese egel, Huisspitsmuis, Europese mol, Vos en Bunzing. Aan de amfibieënwerkgroep, de vogelwerkgroep en de insectenwerkgroep van Natuurkoepel vzw werd gevraagd om een inventarisatie uit te voeren in de nabije toekomst.
  3. Bezoekers van het terrein zijn altijd welkom om hun waarnemingen op waarnemingen.be in te voeren.

239635537 10160019635919298 131697917922158766 n

 

Op 21 augustus 2021 rustte deze Spaanse Vlag op een boom.

 

 

 

 

 

 

 

Beheerders van Brun Cornet zijn Ruben en Claude.

 

 

 

Related Articles

over ons

Natuurpunt Kortrijk is een lokale afdeling van Natuurpunt vzw die werkzaam is in Kortrijk, natuurlijk inclusief alle deelgemeenten. Natuurpunt vzw is de vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen. Natuurpunt Kortrijk streeft naar een duurzamer Kortrijk in het algemeen en naar betere en meer natuur in het bijzonder. Natuurpunt Kortrijk maakt deel uit van de regionale vereniging Natuur.koepel.