promofilmpje met Frieda

april 2015

Een wervend promofilmpje voor Natuurpunt Kortrijk en Dag van de Trage wegen met onze vrijwilliger Frieda: 

Red de natuur in je buurt

Vind jij de natuurgebieden in je buurt belangrijk? Die groene parels zorgen voor zuurstof en laten je tot rust komen. Kinderen kunnen er nog echt buiten spelen. Ze zijn een laatste toevluchtsoord voor onze bedreigde dieren.

Maar als het van de Vlaamse administratie afhangt, is het daar binnenkort misschien mee gedaan. Er zijn plannen om het nu al ontoereikende natuurbeleid voor verenigingen nog verder te kortwieken. De uitbouw van natuurreservaten zoals we die vandaag kennen, zou onmogelijk worden. 

Gelukkig is het nog niet te laat. Zet je naam onder deze petitie en overtuig Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege om de voorstellen aan te passen.

Teken daarom ook vandaag nog deze petitie van Natuurpunt.  

http://www.natuurpunt.be/petitie-red-de-natuur-je-buurt-nu-het-nog-kan 

Wat staat er op het spel?

 • Kleine natuurreservaten ten dode opgeschreven
  De steun voor aankoop en beheer van erkende natuurreservaten kleiner dan 10 hectare wordt geschrapt. Nochtans liggen precies die kleine parels op wandelafstand van woonkernen.
 • Wandelen of spelen in de natuur: 40% geschrapt
  Speelbossen, paden voor wandelaars, ruiters en fietsers: in de nieuwe voorstellen wordt het mes gezet in de openstelling van natuurgebieden. Bezoekerscentra zijn met sluiting bedreigd. Gezond genieten van de natuur? Vergeet het maar.
 • Vlaamse natuur dreigt uit de boot te vallen
  Natuur die niet onder bescherming van Europese richtlijnen valt, krijgt nog amper steun voor aankoop en beheer. Minstens een derde van onze 400 natuurreservaten zal in de kou blijven staan.
 • Steun voor samenwerking met gemeenten verdwijnt
  Voor natuurreservaten die we samen met gemeenten beheren, wordt de steun geschrapt. In de praktijk zal dat vaak het einde betekenen van lokale natuurgebieden.

Teken de petitie en overtuig Joke Schauvliege deze voorstellen aan te passen. Nu het nog kan!

Petitie: Natuurherstel voor de Leievallei moet!

De Vlaamse regering besliste in 2006 om 500 ha natuur te herstellen in het kader van het ‘Rivierherstel Leie’, als onderdeel van een Europees project. Eind 2014 wordt deze doelstelling ter compensatie van de infrastructuurwerken voor een verbeterde doorvaart plots verminderd naar 300 ha.

Wij kunnen niet akkoord gaan met deze eenzijdige koerswijziging van de huidige regering en eisen dat de beloofde 500 ha effectief gerealiseerd worden in deze natuurarmste regio van Vlaanderen.

Wij willen meer natuur in de buurt om te genieten, om in te wandelen en tot rust te komen. Genoeg kale, grijze landschappen! Help de Leie, zodat onze kleinkinderen nog weten wat échte natuur is!

Voer hieronder je gegevens in en vraag aan ministers Schauvliege en Weyts om de beloofde 500 ha natuurherstel in de Leievallei uit te voeren. Men beweert dat er immers geen draagvlak is voor 500ha. Wij, natuurverenigingen, willen het tegendeel bewijzen met o.a. deze petitie op: www.helpdeleie.be

Tel de vogels in jouw tuin tijdens het Grote Vogelweekend

Het is winter en bar koud. Tijd dus om de vogels in onze tuin te helpen met zelfgemaakte vetbollen, lekkere nootjes of een geschilde appel. Zo ben je verzekerd van heel wat vogelgekwetter tijdens Het Grote Vogelweekend op 17 en 18 januari. Tel de mezen, mussen en lijsters in je tuin en geef je resultaten online door. Van 12 tot 16 januari kunnen ook scholen hun schoolpleinvogels doorgeven via de grote vogeltelling voor scholen. Elke getelde vogel telt!

In 2014 telden meer dan 20.000 mensen in meer dan 14.000 tuinen meer dan 372.000 vogels. Een prachtig resultaat dat we in 2015 minstens willen evenaren. Voor het eerst sinds 2011 is niet de vink, maar de huismus terug de meest getelde vogel in onze Vlaamse tuinen. De vink zakt naar de tweede plek. Een verklaring daarvoor is het uitblijven van een echte winter en het betere noten-najaar van 2013.

Met deze massale tuinvogeltelling schets je samen met duizenden andere tellers een beeld van de vogelrijkdom in onze tuinen en leren hoe we de vogels het beste helpen tijdens deze koude winterdagen.

Surf nu naar www.vogelweekend.be en ontdek hoe je je tuin kan voorbereiden op Het Grote Vogelweekend. Succes!

over ons

Natuurpunt Kortrijk is een lokale afdeling van Natuurpunt vzw die werkzaam is in Kortrijk, natuurlijk inclusief alle deelgemeenten. Natuurpunt vzw is de vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen. Natuurpunt Kortrijk streeft naar een duurzamer Kortrijk in het algemeen en naar betere en meer natuur in het bijzonder. Natuurpunt Kortrijk maakt deel uit van de regionale vereniging Natuur.koepel.