maart 2017

De nood aan een kwaliteitsvolle leefomgeving is in de groenarme gedeelten van de stad hoog. En dan gebeurt er dit: massale kap op de spoorbermen tot diep in het stedelijk weefsel. Deze werkwijze is niet in overeenstemming met het antwoord ter zake van Minister Weyts: "Bermen worden nooit volledig over de volle breedte gekapt..." en nr 6 'Het onderhoud van de struikzone is gebaseerd op het "dambordprincipe": relatief korte onderhoudszones (max 100 meter) worden afgewisseld met even lange ongekapte zones. Dit bewaart de corridor- en de beschermingsfunctie van de spoorwegberm'. Natuurpunt betreurt deze massale kap en stuurt een brief naar Infrabel.

kap spoorwegberm maart 2017 th sevenslaan