De aandacht voor inrichting en beheer van het  6,7 ha door de Vlaamse overheid erkend natuurgebied Leiekant- ’t Schrijverke zorgt ervoor dat de biodiversiteit constant toeneemt. Een van de lopende projecten heeft als doel: het terugbrengen van de Eikelmuis of Fruitratje in de volksmond (voedt zich o.a. met fruit) langs de spoorweg Moeskroen-Kortrijk. Er zijn verschillende biotopen (leefgebieden) voor de Eikelmuis aangelegd, ondermeer in het natuurgebied Leiekant- ’t Schrijverke. Jaar na jaar wordt via gericht onderzoek nagegaan of de Eikelmuis terug is. 2015 is een topjaar, in het gebied zijn er op verschillende plaatsen Eikelmuizen waargenomen (minstens 6 waarnemingen). De doelgerichte inrichting en het beheer van het gebied levert resultaat op en bevordert de biodiversiteit!